สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนระยะสั้น(ภายใน90วัน)

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนระยะสั้น(ภายใน90วัน)

คอร์สเรียนระยะสั้น

คอร์สเรียนระยะสั้น คือ การเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าพำนักระยะสั้น90วันและสามารถเรียนได้ภายในระยะเวลา90วันที่กำหนดนั้น แต่เนื่องจากเป็นวีซ่าพำนักระยะสั้นจึงไม่สามารถทำงานพิเศษได้ และตามปกติจะไม่สามารถขอเปลี่ยนวีซ่าพำนักระยะสั้นเป็นวีซ่าพำนักระยะยาวภายหลังจากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้

เกี่ยวกับการขอวีซ่า

ผู้ที่มาจากประเทศที่ทำข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าในกรณีที่มาศึกษาระยะสั้น(ภายใน90วัน) แต่สำหรับผู้ที่มาจากประเทศที่นอกเหนือจากข้อตกลงจำเป็นต้องขอวีซ่าพำนักระยะสั้น

YES

ไม่ต้องขอวีซ่าพำนักระยะสั้น

แสดงหนังสืออนุญาตเข้าเรียนของโรงเรียนเมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น จะได้รับสถานะพำนักระยะสั้นเมื่อเข้าประเทศ

NO

ต้องขอวีซ่าพำนักระยะสั้น

ในตอนที่ขอวีซ่านั้น นอกจากเอกสารจากทางโรงเรียนแล้วจะต้องมีหนังสือรับรองการเรียน(หนังสือรับรองการทำงาน), สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเอกสารจำเป็นกับทางสถานทูตญี่ปุ่นก่อนที่จะยื่นเอกสารมายังโรงเรียน หากตรวจสอบแล้วว่าไม่มีปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆจึงยื่นเอกสารการสมัครมายังโรงเรียน

ขั้นตอนและเอกสารจำเป็นสำหรับผู้ที่「ไม่ต้อง」ขอวีซ่า

ผู้ที่มาจากประเทศที่ทำสนธิสัญญาข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับประเทศญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนกรุณาส่งเอกสารการสมัครมาที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอิน เมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นยื่นหนังสืออนุมัติการเข้าเรียนของโรงเรียน จะได้รับสถานะภาพการพำนักระยะสั้น เอกสารการสมัครมีดังนี้

ระยะเวลาในการเรียน

1~3เดือน(ภายใน90วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย:อายุน้อยกว่า23ปี
จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย:อายุน้อยกว่า35ปี
※ไม่รับสมัครผู้ที่มีคุณวุฒิน้อยกว่าระดับมัธยมต้น

คาบเรียน

วันจันทร์~วันศุกร์
คลาสเช้า (9:00~12:30 น.)
หรือคลาสบ่าย(13:30~17:00 น.)

เอกสารจำเป็น

1.ใบสมัครเรียน
2.ใบประวัติส่วนตัว
3.สำเนาหนังสือเดินทาง
4.รูปถ่าย4ใบ(4cm×3cm)
5.ผลตรวจสุขภาพ(ผลตรวจจากฟิล์มX-rayทรวงอก)

ขั้นตอน

1.ส่งเอกสารการสมัครมายังโรงเรียนโยโนะกักคุอิน
2.ทำการพิจารณาคัดเลือก
3.ออกหนังสืออนุมัติการเข้าเรียน
4.ออกเดินทาง・เข้าเรียน

ขั้นตอนและเอกสารจำเป็นสำหรับผู้ที่「จำเป็น」ต้องขอวีซ่า

ผู้ที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ทำสนธิสัญญาข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากในการยื่นขอวีซ่านั้น นอกจากเอกสารจากทางโรงเรียนแล้ว จำเป็นต้องยื่นเอกสารรับรองการเรียน(การทำงาน) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ควรตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่ากับทางสถานทูตญี่ปุ่นก่อนจะส่งเอกสารมายังโรงเรียน หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าเอกสารที่เตรียมไว้ทั้งหมดนั้นไม่มีปัญหาจึงส่งเอกสารมายังโรงเรียน

ระยะเวลาในการเรียน

1เดือน~3เดือน(ภายใน90วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย:อายุน้อยกว่า23ปี
จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย:อายุน้อยกว่า35ปี
※ไม่รับสมัครผู้ที่มีคุณวุฒิน้อยกว่าระดับมัธยมต้น

คาบเรียน

วันจันทร์~วันศุกร์
คลาสเช้า (9:00~12:30 น.)
หรือคลาสบ่าย(13:30~17:00 น.)

เอกสารจำเป็น

1.ใบสมัครเรียน
2.ใบประวัติส่วนตัว
3.สำเนาหนังสือเดินทาง
4.รูปถ่าย4ใบ(4cm×3cm)
5.ผลตรวจสุขภาพ(ผลตรวจจากฟิล์มX-rayทรวงอก)

ขั้นตอน

1.ติดต่อสถานทูตญี่ปุ่น
2.ขอวีซ่า
3.ส่งเอกสารการสมัครมายังโรงเรียนโยโนะกักคุอิน
4.ทำการพิจารณาคัดเลือก
5.ออกหนังสืออนุมัติการเข้าเรียน
6.ออกเดินทาง・เข้าเรียน

ค่าเล่าเรียน

  ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน
ค่าตำรา อุปกรณ์การสอน
รวม
เดือนที่1(18วัน) 20,000เยน 50,706เยน ค่าใช้จ่ายตามจริง
(6,930เยน~)
70,706เยน
เดือนที่2(36วัน) 20,000เยน 101,412เยน 121,412เยน
เดือนที่3(54วัน) 20,000เยน 152,118เยน 172,118เยน

※หลังจากที่เข้าประเทศจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายที่ชำระแล้ว เช่น ค่าเล่าเรียน เป็นต้น

ค่าประกันสุขภาพ
(แผนการชดเชยค่ารักษา 100%)

1เดือน 6,500
2เดือน 9,500
3เดือน 12,600

การบริการเสริม

ค่าใช้จ่ายสำหรับการรอรับที่สนามบิน:หากต้องการใช้บริการรอรับที่สนามบินเมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น สามารถสมัครใช้บริการได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้(รวมค่าโดยสาร) สนามบินนาริตะ:7,250เยน/คน สนามบินฮาเนดะ:5,970เยน/คน เวลาในการให้บริการเที่ยวบินที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ 6.00~16.00 น. (ในวันที่ทางสำนักงานของโรงเรียนเปิดทำการเท่านั้น)

Prepaid SIM Card

หากนำโทรศัพท์มือถือมาจากประเทศตนเอง สามารถสมัคร Prepaid SIM Card ล่วงหน้าได้เพื่อใช้งานรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในประเทศญี่ปุ่น
กรุณาตรวจสอบขนาดของซิมก่อนการสมัคร ตามลิ้งค์นี้ https://t.iijmio.jp/dv/
SIM Prepaid Pack 2GB (ใช้งานได้นานประมาณ 3เดือน) 4,170 เยน

ที่พัก

1.Homestay

 

  ค่าใช้จ่าย(เยน)/คน
1วัน 1เดือน
(30วัน)
รวมอาหารเช้า อาหารค่ำ และค่าน้ำค่าไฟ 4,840 145,200

○ จากบ้านโฮสต์ถึงโรงเรียนจะใช้เวลาประมาณ 30นาที ~ 1ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายที่ปรากฏข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียน

2.Guesthouse

 

แชร์เฮ้าส์ Daimon

จำนวนคนต่อห้อง
(ขนาดห้อง)
อาหาร Internet
(เยน/เดือน) 
 ค่าเดินทาง
(เยน/เดือน)
ค่าแรกเข้า(เยน) ค่าใช้จ่าย(เยน)/คน
1เดือน
(30วัน)
1คน/ห้อง
(4.9m²)
  ไม่มี ฟรี 0 20,000 47,000~55,000

แชร์เฮ้าส์ BONBON Omiya

จำนวนคนต่อห้อง
(ขนาดห้อง)
อาหาร Internet
(เยน/เดือน)
ค่าเดินทาง
(เยน/เดือน)
ค่าสาธารณูปโภค
(เยน/เดือน)
ค่าแรกเข้า(เยน) ค่าใช้จ่าย(เยน)/คน
1เดือน
(30วัน)
1คน/ห้อง
(7~16.1m²)
 ไม่มี ฟรี 0 10,000 27,000 38,000~47,000
2คน/ห้อง
(16.4m²)
32,000

4คน/ห้อง
(22.9m²)

24,000

※จากแชร์เอ้าส์ Daimonถึงโรงเรียนใช้เวลาเดิน15นาที、จากแชร์เฮ้าส์ BONBONใช้เวลาเดิน12นาที
※แชร์เฮ้าส์ Daimon ค่าเช่ารวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว (น้ำ,ไฟ,แก๊ส)
※ค่าแรกเข้าแชร์เฮ้าส์ BONBONจะรวมค่าเปลี่ยนกุญแจ、ค่าทำความสะอาดเมื่อมีการย้ายออก

การสมัครเรียน・ค่าใช้จ่าย

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่