สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนระยะสั้น(ภายใน90วัน)

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนระยะสั้น(ภายใน90วัน)

คอร์สเรียนระยะสั้น

คอร์สเรียนระยะสั้น คือ การเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าพำนักระยะสั้น90วันและสามารถเรียนได้ภายในระยะเวลา90วันที่กำหนดนั้น แต่เนื่องจากเป็นวีซ่าพำนักระยะสั้นจึงไม่สามารถทำงานพิเศษได้ และตามปกติจะไม่สามารถขอเปลี่ยนวีซ่าพำนักระยะสั้นเป็นวีซ่าพำนักระยะยาวภายหลังจากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้

เกี่ยวกับการขอวีซ่า

ผู้ที่มาจากประเทศที่ทำข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าในกรณีที่มาศึกษาระยะสั้น(ภายใน90วัน) แต่สำหรับผู้ที่มาจากประเทศที่นอกเหนือจากข้อตกลงจำเป็นต้องขอวีซ่าพำนักระยะสั้น

YES

ไม่ต้องขอวีซ่าพำนักระยะสั้น

แสดงหนังสืออนุญาตเข้าเรียนของโรงเรียนเมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น จะได้รับสถานะพำนักระยะสั้นเมื่อเข้าประเทศ

NO

ต้องขอวีซ่าพำนักระยะสั้น

ในตอนที่ขอวีซ่านั้น นอกจากเอกสารจากทางโรงเรียนแล้วจะต้องมีหนังสือรับรองการเรียน(หนังสือรับรองการทำงาน), สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเอกสารจำเป็นกับทางสถานทูตญี่ปุ่นก่อนที่จะยื่นเอกสารมายังโรงเรียน หากตรวจสอบแล้วว่าไม่มีปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆจึงยื่นเอกสารการสมัครมายังโรงเรียน

ขั้นตอนและเอกสารจำเป็นสำหรับผู้ที่「ไม่ต้อง」ขอวีซ่า

ผู้ที่มาจากประเทศที่ทำสนธิสัญญาข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับประเทศญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนกรุณาส่งเอกสารการสมัครมาที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอิน เมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นยื่นหนังสืออนุมัติการเข้าเรียนของโรงเรียน จะได้รับสถานะภาพการพำนักระยะสั้น เอกสารการสมัครมีดังนี้

ระยะเวลาในการเรียน

1~3เดือน(ภายใน90วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย:อายุน้อยกว่า23ปี
จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย:อายุน้อยกว่า35ปี
※ไม่รับสมัครผู้ที่มีคุณวุฒิน้อยกว่าระดับมัธยมต้น

คาบเรียน

วันจันทร์~วันศุกร์
คลาสเช้า (9:00~12:30 น.)
หรือคลาสบ่าย(13:30~17:00 น.)

เอกสารจำเป็น

1.ใบสมัครเรียน
2.ใบประวัติส่วนตัว
3.สำเนาหนังสือเดินทาง
4.รูปถ่าย4ใบ(4cm×3cm)
5.ผลตรวจสุขภาพ(ผลตรวจจากฟิล์มX-rayทรวงอก)

ขั้นตอน

1.ส่งเอกสารการสมัครมายังโรงเรียนโยโนะกักคุอิน
2.ทำการพิจารณาคัดเลือก
3.ออกหนังสืออนุมัติการเข้าเรียน
4.ออกเดินทาง・เข้าเรียน

ขั้นตอนและเอกสารจำเป็นสำหรับผู้ที่「จำเป็น」ต้องขอวีซ่า

ผู้ที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ทำสนธิสัญญาข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากในการยื่นขอวีซ่านั้น นอกจากเอกสารจากทางโรงเรียนแล้ว จำเป็นต้องยื่นเอกสารรับรองการเรียน(การทำงาน) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ควรตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่ากับทางสถานทูตญี่ปุ่นก่อนจะส่งเอกสารมายังโรงเรียน หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าเอกสารที่เตรียมไว้ทั้งหมดนั้นไม่มีปัญหาจึงส่งเอกสารมายังโรงเรียน

ระยะเวลาในการเรียน

1เดือน~3เดือน(ภายใน90วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย:อายุน้อยกว่า23ปี
จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย:อายุน้อยกว่า35ปี
※ไม่รับสมัครผู้ที่มีคุณวุฒิน้อยกว่าระดับมัธยมต้น

คาบเรียน

วันจันทร์~วันศุกร์
คลาสเช้า (9:00~12:30 น.)
หรือคลาสบ่าย(13:30~17:00 น.)

เอกสารจำเป็น

1.ใบสมัครเรียน
2.ใบประวัติส่วนตัว
3.สำเนาหนังสือเดินทาง
4.รูปถ่าย4ใบ(4cm×3cm)
5.ผลตรวจสุขภาพ(ผลตรวจจากฟิล์มX-rayทรวงอก)

ขั้นตอน

1.ติดต่อสถานทูตญี่ปุ่น
2.ขอวีซ่า
3.ส่งเอกสารการสมัครมายังโรงเรียนโยโนะกักคุอิน
4.ทำการพิจารณาคัดเลือก
5.ออกหนังสืออนุมัติการเข้าเรียน
6.ออกเดินทาง・เข้าเรียน

ค่าเล่าเรียน

  ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน
ค่าตำรา อุปกรณ์การสอน
รวม
เดือนที่1(18วัน) 20,000เยน 49,500เยน ค่าใช้จ่ายตามจริง
(6,804เยน~)
69,500เยน
เดือนที่2(36วัน) 20,000เยน 99,000เยน 119,000เยน
เดือนที่3(54วัน) 20,000เยน 148,500เยน 168,500เยน

※หลังจากที่เข้าประเทศจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายที่ชำระแล้ว เช่น ค่าเล่าเรียน เป็นต้น

บริการรอรับที่สนามบิน

หากต้องการใช้บริการรับนักเรียนที่สนามบินเมื่อเดินทางเข้าประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้(รวมค่าโดยสารแล้ว) สนามบินนาริตะ:7,120เยน/คน สนามบินฮาเนดะ:5,860เยน/คน

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในญี่ปุ่นสูงมาก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บต่างๆ จึงควรสมัครประกันภัยการเดินทางต่างประเทศก่อนจะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น สามารถสมัครเข้าร่วมกับกลุ่มสหกรณ์สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นผ่านทางโรงเรียนได้เช่นกัน

ระยะเวลา เบี้ยประกัน(เยน)
1เดือน 6,500
2เดือน 9,500
3เดือน 12,600

ที่พัก

1.Homestay

※รวมอาหารเช้า、อาหารเย็น、ค่าสาธารณูปโภค

เงื่อนไขการสมัคร ค่าใช้จ่าย(เยน)/คน
1เดือน
(30วัน)
1วัน
ผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับม.ปลายหรือสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN5ขึ้นไป ※1 90,000 3,000
ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับม.ปลาย、มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นต่ำ、หรือมีเงื่อนไขพิเศษ(โรคภูมิแพ้ ฯลฯ ) 129,600 4,320

※1 มีกรณีที่ไม่สามารถจัดให้เข้าพักกับโฮมสเตย์ตามราคาที่กำหนดได้ เนื่องจากโฮสแฟมิลี่ที่สามารถแนะนำในราคาถูกมีจำนวนจำกัด หากเป็นเช่นนั้นจะขออนุญาตแนะนำโฮสแฟมิลี่ที่มีราคาสูงกว่าแทน
※1 จากบ้านโฮสมาถึงโรงเรียนใช้เวลาประมาณ30นาที~1ชั่วโมง
นอกเหนือจากที่กล่าวมาจำเป็นต้องมีค่าเดินทางในการมาโรงเรียน(~ประมาณ15,000เยน/1เดือนเยน)

2.Guesthouse

※รวมค่าสาธารณูปโภค(ห้องเดี่ยว แต่ห้องครัว、ห้องอาบน้ำ、ห้องน้ำใช้รวม)

Shared house Omiya Azuma-cho、Shared house Daimon

จำนวนคนต่อห้อง
(ขนาดห้อง)
อาหาร Internet
(เยน/เดือน) 
 ค่าเดินทาง
(เยน/เดือน)
ค่าแรกเข้า(เยน) ค่าใช้จ่าย(เยน)/คน
1เดือน
(30วัน)
1คน/ห้อง
(4.9m²)
  ไม่มี ฟรี 0 20,000 50,000~

Shared house BONBON

จำนวนคนต่อห้อง
(ขนาดห้อง)
อาหาร Internet
(เยน/เดือน)
ค่าเดินทาง
(เยน/เดือน)
ค่าสาธารณูปโภค
(เยน/เดือน)
ค่าแรกเข้า(เยน) ค่าใช้จ่าย(เยน)/คน
1เดือน
(30วัน)
1คน/ห้อง
(7~16.1m²)
 ไม่มี 無料 0 10,000 27,000 38,000~47,000
2คน/ห้อง
(16.4m²)
32,000

4คน/ห้อง
(22.9m²)

24,000

※จากShared house Omiya Azuma-cho、Shared house Daimonถึงโรงเรียนใช้เวลาเดิน15นาที、จากShared house BONBONใช้เวลาเดิน12นาที
※ค่าแรกเข้าของShared house BONBONจะรวมค่าเปลี่ยนกุญแจ、ค่าทำความสะอาดเมื่อย้ายออก

การสมัครเรียน・ค่าใช้จ่าย

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่