fbpx

Một số hình ảnh hoạt động ngoại khóa

Một số hình ảnh hoạt động ngoại khóa

Giới thiệu một số hình ảnh hoạt động ngoại khóa do trường Yono Gakuin tổ chức.

 • s-dsc_1547
 • s-dsc_1588
 • s-dsc_1665
 • s-dsc_1668
 • s-dsc_1691
 • s-dsc_1566
 • s-dsc_1569
 • s-img_0068
 • s-img_0055
 • s-img_0062
 • s-img_0057
 • s-cimg1662
 • s-cimg1641
 • s-cimg1712
 • s-cimg1677
 • s-cimg1673
 • s-dsc_0021
 • s-dsc_1552
 • s-dsc_0004
 • s-dsc_0007
 • s-dsc_0071
 • s-cimg1549
 • s-cimg1538
 • s-cimg1535
 • cimg1530
 • s-dsc_0055
 • s-cimg1952
 • s-dsc_0034
 • s-img_8015
 • s-dsc_0075
 • s-cimg1851
 • s-cimg1866
 • s-cimg1901
 • s-cimg1906
 • s-cimg1829
 • s-cimg1743
 • s-cimg1737
 • s-cimg1837
 • s-cimg1915
 • s-20150403_45
 • s-20150403_20
 • s-20150403_23
 • s-dsc_0142
 • s-p5061137
 • s-cimg1971
 • s-dsc_0117
 • s-dsc_0140
 • s-p5061171
 • s-cimg1989
 • s-cimg1978
 • Exif_JPEG_PICTURE
 • s-p5061156
 • s-p5061150
 • s-dsc_0369
 • s-dsc_0218
 • s-dsc_0231
 • s-dsc_0252
 • s-dsc_0265
 • s-p7300054
 • s-dsc_0345
 • s-dsc_0318
 • s-dsc_0312
 • s-dsc_0299
 • s-p7300066
 • s-p7300041
 • s-p7300049
 • s-cimg2096
 • s-p7300050
 • s-dsc_0045
 • s-dsc_0036
 • s-dsc_0007
 • s-cimg2094
 • s-cimg2099
 • s-dsc_0821
 • s-dsc_0843
 • s-dsc_0886
 • s-dsc_0663
 • s-dsc_0673
 • s-dsc_0819
 • s-dsc_0750
 • s-dsc_0739%e8%a3%9c%e6%ad%a3
 • s-dsc_0709%e8%a3%9c%e6%ad%a3
 • s-dsc_0703
 • s-dsc_0044
 • s-cimg2401
 • s-dsc_0069
 • s-cimg2413
 • s-cimg2424
 • s-cimg2466
 • s-cimg2447
 • s-cimg2437
 • s-cimg2430
 • s-cimg2454
 • s-dsc_0009
 • s-dsc_0006
 • s-dsc_0111
 • s-dsc_0081
 • s-dsc_0025
 • s-dsc_0042
 • s-dsc_0059
 • s-dsc_2002
 • s-dsc_1554
 • s-dsc_1572
 • s-dsc_1595
 • s-dsc_1618
 • s-dsc_1702
 • s-dsc_1711
 • s-dsc_1744
 • s-cimg2152
 • s-dsc_1997
 • s-dsc_1875
 • s-dsc_1775
 • s-dsc_1758
 • s-cimg2153
 • s-dsc_0016
 • s-dsc_0019
 • s-dsc_0080
 • s-dsc_0203

(日本語) Contact us!

Trường Nhật ngữ Yono Gakuin có đội ngũ nhân viên đa ngôn ngữ, các bạn có thể liên hệ đến trường bằng tiếng Anh, Trung Quốc, tiếng Việt, tiéng Thái,...
(日本語) 入学の申し込み・お問い合わせはこちら