Tài khoản ngân hàng - (日本語) 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

Tài khoản ngân hàng

yonoImg

銀行名 BANK’S NAME 埼玉りそな銀行 与野支店
SAITAMA RESONA BANK LTD. YONO BRANCH
SWIFT CODE SAIBJPJT
銀行住所 BANK’S ADDRESS 埼玉県さいたま市中央区下落合1030
1030 SHIMOOCHIAI, CHUO-KU, SAITAMA-CITY, SAITAMA
支店番号 BRANCH NO. 335
口座番号 BANK A/C NO. 2038897
名義人 BENEFICIARY 有限会社 与野学院
YONO-GAKUIN LIMITED COMPANY
住所 ADDRESS 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-78
4-78, KISHIKICHO, OMIYA-KU, SAITAMA-SHI, SAITAMA

 

VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ YONO GAKUIN

(日本語) Contact us!

Trường Nhật ngữ Yono Gakuin có đội ngũ nhân viên đa ngôn ngữ, các bạn có thể liên hệ đến trường bằng tiếng Anh, Trung Quốc, tiếng Việt, tiéng Thái,...
(日本語) 入学の申し込み・お問い合わせはこちら