Hoạt động của trường - (日本語) 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

Hoạt động của trường

Ở trường, thường tổ chức các hoạt động giao lưu tại địa phương,  giáo dục tiếng Nhật được các trường đại học và công ty ủy thác, hoạt động giáo dục mở mang kiến thức phù hợp với người nước ngoài, tiếp nhận sinh viên thực tập giảng dạy tiếng Nhật, đào tạo nhân viên điều dưỡng nước ngoài. Chúng tôi tin rằng các hoạt động này có ảnh hưởng tích cực đến sinh viên, Nhật Bản và quê hương của sinh viên.

 

 

 

 • plApr-img01
 • plApr-img02
 • plApr-img03
 • plApr-img04
 • plApr-img05
 • plApr-img06
 • plApr-img07
 • plApr-img08
 • plApr-img09
 • plApr-img10
 • plApr-img11
 • plApr-img12

VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ YONO GAKUIN

(日本語) Contact us!

Trường Nhật ngữ Yono Gakuin có đội ngũ nhân viên đa ngôn ngữ, các bạn có thể liên hệ đến trường bằng tiếng Anh, Trung Quốc, tiếng Việt, tiéng Thái,...
(日本語) 入学の申し込み・お問い合わせはこちら