การจัดกิจกรรมของโรงเรียน - 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนของเราคำนึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศบ้านเกิดของนักเรียนในเวลาเดียวกัน เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนของท้องถิ่น, การรับเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย・หน่วยงานบริษัท, กิจกรรมให้ความรู้เพื่อการรับชาวต่างชาติตามความเหมาะสม, การรับนักศึกษาฝึกสอนภาษาญี่ปุ่น, การฝึกอบรมพยาบาลต่างชาติ・บุคลากรในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

 • plApr-img01
 • plApr-img02
 • plApr-img03
 • plApr-img04
 • plApr-img05
 • plApr-img06
 • plApr-img07
 • plApr-img08
 • plApr-img09
 • plApr-img10
 • plApr-img11
 • plApr-img12

เกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอิน

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่