เกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอิน - 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

เกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอิน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินมีประวัติยาวนานนับตั้งแต่การก่อตั้งในปี1988เป็นต้นมา โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เพื่อให้นักเรียนชาวต่างชาติทุกคนได้หลอมรวมเข้ากับสังคมญี่ปุ่นและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน ขอให้เรียนรู้ในจุดดีของประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้งค้นพบจุดดีของประเทศของนักเรียนผ่านทางโรงเรียนและชุมชนแห่งนี้