การสมัครเรียน・ค่าใช้จ่าย - 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

การสมัครเรียน・ค่าใช้จ่าย

โรงเรียนของเรา ไม่ใช่แค่สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วๆไปเพื่อศึกษาต่อหรือเพื่อเตรียมสอบเท่านั้น แต่จะช่วยประยุกต์ปรับเปลี่ยนหลายๆสิ่งเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งและหลอมรวมเข้ากับสังคมญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น