ผู้ที่ต้องการศึกษาระยะยาว(6เดือนขึ้นไป) - 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

ผู้ที่ต้องการศึกษาระยะยาว(6เดือนขึ้นไป)

หลักสูตรระยะยาว

เป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างความสมดุลย์ความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1,N2, เข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยของญี่ปุ่น ・มหาวิทยาลัย・โรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทาง, การจ้างงานในบริษัทญี่ปุ่น และในขณะเดียวกันก็สามารถซึมซับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่น, ประเพณีต่างๆจากทั้งสี่ฤดูของญี่ปุ่น, กิจกรรมนอกหลักสูตร เป็นต้น

การขอวีซ่า


จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียน ในการขอวีซ่าจำเป็นต้องขอใบรับรองสถานภาพการพำนักก่อน แต่เนื่องจากอายุการใช้งานของใบรับรองหมดเร็วมากจึงควรระวัง

ใบสมัคร・ ประวัติส่วนตัว・ สำเนาประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา(สถานศึกษาสุดท้าย)
ตรวจสอบคุณวุฒิสำหรับการรับสมัคร
ส่งเอกสารการสมัคร หมดเขตรับสิ้นเดือนตค. หมดเขตวันที่10เดือนกพ. หมดเขตวันที่10เดือนพฤษภาคม.

ทางโรงเรียนทำการคัดเลือก 

ชำระค่าธรรมเนียมการคัดเลือก  
ทางโรงเรียนยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก หมดเขตประมาณสิ้นเดือนพย. หมดเขตประมาณสิ้นเดือนมีค. หมดเขตประมาณสิ้นเดือนพค.
ชำระค่าเล่าเรียน・รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก ประมาณปลายเดือนกพ. ประมาณปลายเดือนพค. ประมาณปลายเดือนสค.
ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่น  
รับวีซ่า・เดินทางมาญี่ปุ่น สิ้นเดือนมีค. สิ้นเดือนมิย. สิ้นเดือนกย.
การเข้าเรียน เมย. กค. ตค.

การเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน

ในกรณีที่ขอวีซ่านักเรียนเอาไว้ แต่ในเวลาเดียวกันก็เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยว(พำนักระยะสั้น) และมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานะการพำนักเป็นวีซ่านักเรียนในประเทศญี่ปุ่น โดยไม่กลับประเทศ ปัจจุบันไม่สามารถทำได้แล้ว (อัพเดทเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2019) ทางนักเรียนต้องกลับไปยื่นขอรับวีซ่ากับสถานทูตของประเทศตนเองเท่านั้น

วีซ่านักเรียน・ค่าเล่าเรียน

ในการขอวีซ่านักเรียน ขั้นตอนดำเนินการและเอกสารจำเป็นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสัญชาติ กรุณาคลิกตัวเลือกที่เหมาะสม

การสมัครเรียน・ค่าใช้จ่าย

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่