กิจกรรมนอกหลักสูตร - 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

กิจกรรมนอกหลักสูตร

มาสร้างมิตรภาพอันแน่นแฟ้นกับเพื่อนร่วมชั้น สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่น สนุกกับประสบการณ์ที่หาได้เฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นกันดีกว่า !
ที่โรงเรียนมีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายที่จะทำให้เข้าใจความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้ง(เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ บางกิจกรรมเสียค่าใช้จ่าย)
เสน่ห์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นคือ ในแต่ละฤดูกาลของทั้ง4ฤดูจะมีประเพณีซึ่งมีต้นกำเนิดตามท้องถิ่นนั้นๆ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพทิวทัศน์ทั้งทุ่งหญ้าและภูเขาตลอดทั้ง4ฤดูกาล
ไม่ใช้เวลาให้ฤดูทัั้ง4ผ่านเลยไป แต่ให้ลองสังเกตจากประเพณีตามฤดูกาล ท้องถิ่นนั้น และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นๆ นักเรียนก็จะเข้าใจถึงวิธีการนึกคิดและได้เห็นถึงวัฒนธรรมต่างๆของชาวญี่ปุ่น

เป็นความโชคดีที่โรงเรียนของเราตั้งอยู่หน้าทางเข้าศาลเจ้าใหญ่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทำให้สามารถสัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณีที่อยู่รอบๆตัวได้ และเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองไซตะมะซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีการแลกเปลี่ยนนานาชาติอย่างคับคั่ง ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นมากมายเช่นกัน