ช่วยเหลือในเรื่องการเรียนในชั้นเรียน・การเข้าเรียนต่อ・การหางาน - 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

ช่วยเหลือในเรื่องการเรียนในชั้นเรียน・การเข้าเรียนต่อ・การหางาน

ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการทดสอบความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นJLPT、EJUแบบจำลอง เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ให้นำไปใช้ได้จริง รวมถึงการแบ่งเวลาทำข้อสอบ และเทคนิคการทำข้อสอบ ฯลฯ ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าเรียนต่อ