TIẾT HỌC・HỌC LÊN CAO・HỖ TRỢ XIN VIỆC LÀM - (日本語) 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

TIẾT HỌC・HỌC LÊN CAO・HỖ TRỢ XIN VIỆC LÀM

 

 

Trường thường xuyên tổ chức thi thử các kì thi cần thiết để học lên cao, để xin việc làm như EJU, JLPT. Thông qua các kì thi thử, học sinh có thể rèn luyện được kĩ năng làm bài, cách phân bổ thời gian khi đi thi.