Luyện Thi - (日本語) 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

Luyện Thi

LUYỆN THI TẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ YONO GAKUIN

Trường thường xuyên tổ chức thi thử các kì thi cần thiết để học lên cao, để xin việc làm như EJU, JLPT. Thông qua các kì thi thử, học sinh có thể rèn luyện được kĩ năng làm bài, cách phân bổ thời gian khi đi thi.

LỊCH LUYỆN THI

  Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2
Kế hoạch chủ yếu     Hướng dẫn chọn trường  Hướng dẫn chọn trường 
 Kì thi EJU(lần 1)
Kì thi JLPT (lần 1)     Hướngdẫn cách phỏng vấn Kì thi EJU(lần 2) Kì thi JLPT (lần 2)    
Kì thi thử JLPT         ◯       
Kì thi thử EJU     ◯        ◯         
Khoá học chuyên sâu các môn cơ bản     Khoá học chuyên sâu       Khoá học chuyên sâu       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(日本語) Contact us!

Trường Nhật ngữ Yono Gakuin có đội ngũ nhân viên đa ngôn ngữ, các bạn có thể liên hệ đến trường bằng tiếng Anh, Trung Quốc, tiếng Việt, tiéng Thái,...
(日本語) 入学の申し込み・お問い合わせはこちら