เตรียมตัวเพื่อการสอบ - 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

เตรียมตัวเพื่อการสอบ

เตรียมตัวเพื่อการสอบสำหรับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอิน


สร้างความตระหนักให้มากขึ้นโดยจำลองการทดสอบภาษาญี่ปุ่นJLPTซึ่งสำคัญสำหรับการเข้าเรียนต่อและการทำงาน, การสอบภาษาญี่ปุ่นEJUที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเทคนิคการสอบต่างๆ เช่น การแบ่งเวลาในการสอบ ฯลฯ

ปฏิทินการเตรียมตัวเพื่อการสอบ

  มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ.
 กำหนดการหลัก     แนะแนวการเรียนต่อ แนะแนวการเรียนต่อ
สอบEJU(ครั้งที่1)
สอบJLPT     แนะแนวการสัมภาษณ์ สอบEJU(ครั้งที่2) สอบJLPT    
สอบจำลองJLPT        ◯   ◯       
สอบจำลองEJU     ◯        ◯         
หลักสูตรเร่งรัดวิชาพื้นฐาน     คอร์สเร่งรัด       คอร์สเร่งรัด        

 

ช่วยเหลือในเรื่องการเรียนในชั้นเรียน・การเข้าเรียนต่อ・การหางาน

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่