ที่พัก

ทางโรงเรียนมีที่พักต่างๆมานำเสนอ เพื่อให้เลือกที่พักได้เหมาะสมที่สุด และสอดคล้องกับงบประมาณรวมทั้งจุดประสงค์ของทุกคน