ช่วยเรื่องการเรียนต่อมหาวิทยาลัย・โรงเรียนเฉพาะทาง - 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

ช่วยเรื่องการเรียนต่อมหาวิทยาลัย・โรงเรียนเฉพาะทาง

การช่วยเหลือเรื่องการเรียนต่อมหาวิทยาลัย・โรงเรียนเฉพาะทาง

ช่วยแนะนำการวิเคราะห์ตนเอง การปรึกษาเรื่องโรงเรียนที่ต้องการเข้าเรียนต่อ การจัดทำเอกสารสำหรับการสมัคร ตามลักษณะของนักเรียนแต่ละคนร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการจำลองการสัมภาษณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์จริงด้วย

การให้ความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา

  มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ.
 กำหนดการของโรงเรียน     แนะแนวการเรียนต่อ แนะแนวการเรียนต่อ
สอบEJU(ครั้งที่1)
สอบJLPT     แนะแนวการสัมภาษณ์ สอบEJU(ครั้งที่2)  สอบJLPT    
การช่วยวิเคราะห์ตนเอง     ช่วยวิเคราะห์ตนเอง          
ปรึกษาการเลือกโรงเรียนที่ต้องการ         ปรึกษาการเลือกโรงเรียนที่ต้องการ      
เช็กเอกสารการสมัคร               เช็กเอกสารการสมัคร
จำลองการสัมภาษณ์               จำลองการสัมภาษณ์

สถานการศึกษาในเครือที่แนะนำ

thumb-meikai

Meikai Universityเป็นมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะพิเศษ ประกอบด้วยคณะวิชาเฉพาะ เช่น คณะอสังหาริมทรัพย์, คณะการบริการและการท่องเที่ยว ฯลฯ มีสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นที่สุด

thumb-shoubi

Shobi Universityมีคณะที่เกี่ยวกับดนตรีและภาพยนตร์

thumb-seibubunri

Bunri University of Hospitalityมหาวิทยาลัยแห่งนี้เน้นด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจงานบริการ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการบริหารจัดการร้านอาหาร, หน่วยงานการท่องเที่ยว, การบริหารจัดการโรงแรม เป็นต้น

Daito Bunka University、Toyo University、 Institute of Technologists、Seigakuin University、Kanto Industrial College、Urawa Vocation School、CAD Seizu College、Tokyo International Business College、Tokyo Communication Arts College、Tokyo School of Music、Tokyo School of Music Shibuya、Tokyo Film Center School Of Arts、Tokyo Dance & Actors School、Tokyo Design Technology Center、ฯลฯ

ช่วยเหลือในเรื่องการเรียนในชั้นเรียน・การเข้าเรียนต่อ・การหางาน

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่