ช่วยเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

ช่วยเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ช่วยเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท


ที่โรงเรียน ผู้รับผิดชอบเฉพาะจะทำตามคำแนะนำตั้งแต่วิธีการรวบรวมข้อมูลในห้องปฏิบัติการ จากนั้นจะช่วยเลือกสถานศึกษาที่ต้องการโดยจัดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วมาให้คำแนะนำ

  มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ.
กำหนดการของโรงเรียน     แนะแนวการเรียนต่อ แนะแนวการเรียนต่อ
สอบEJU(ครั้งที่1)
สอบJLPT     แนะแนวการสัมภาษณ์ สอบEJU(ครั้งที่2) สอบJLPT    
ช่วยรวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ     ช่วยรวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ          
ช่วยติดต่ออาจารย์มหาวิทยาลัย         ช่วยติดต่ออาจารย์มหาวิทยาลัย          
ช่วยสร้างแผนการวิจัย               ช่วยสร้างแผนการวิจัย    

ช่วยเหลือในเรื่องการเรียนในชั้นเรียน・การเข้าเรียนต่อ・การหางาน

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่