Hỗ trợ việc chuẩn bị học cao học

Hỗ trợ việc chuẩn bị học cao học

HỖ TRỢ VIỆC CHUẨN BỊ HỌC CAO HỌC

Tại trường của chúng tôi, có những chuyên gia sẽ hướng dẫn phương pháp thu thập thông tin của phòng thí nghệm. Ngoài ra, trường cũng hỗ trợ  để có thể lựa chọn được phòng thí nghiệm, tạo cơ hội để nhận được lời khuyên từ những sinh viên đã tốt nghiệp.

  Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2
 Thời khoá biểu     Hướng dẫn chọn trường Hướng dẫn chọn trường 
 Kì thi EJU(lần 1)
Kì thi JLPT (lần 1)     Hướngdẫn cách phỏng vấn Kì thi EJU(lần 2) Kì thi JLPT (lần 2)    
Hỗ trợ thu thập thông tin của phòng nghiên cứu     Hỗ trợ thu thập thông tin của phòng nghiên cứu          
Hỗ trợ giao tiếp với giáo sư         Hỗ trợ giao tiếp với giáo sư          
Hỗ trợ viết bản kế hoạch nghiên cứu               Hỗ trợ viết bản kế hoạch nghiên cứu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(日本語) Contact us!

Trường Nhật ngữ Yono Gakuin có đội ngũ nhân viên đa ngôn ngữ, các bạn có thể liên hệ đến trường bằng tiếng Anh, Trung Quốc, tiếng Việt, tiéng Thái,...
(日本語) 入学の申し込み・お問い合わせはこちら