เกี่ยวกับการทดสอบภาษาญี่ปุ่น

เกี่ยวกับการทดสอบภาษาญี่ปุ่น

การทดสอบภาษาญี่ปุ่น

สำหรับผู้สมัครชาวจีน, มองโกล, พม่า, บังคลาเทศ, เวียดนาม, ศรีลังกา, เนปาล หากสอบไม่ผ่านภาษาญี่ปุ่นJ.TESTNAT-TESTTOP-J-TESTGNK-TESTอย่างใดอย่างหนึ่งจะเสียเปรียบมากในการขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากมาประเทศญี่ปุ่นโดยมีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นJLPTไม่ถึงระดับN5จะหางานพิเศษไม่ได้ ดังนั้น กรุณาเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ถึงระดับN5ก่อนสมัครเรียน และตั้งเป้าหมายเรียนระดับN4ก่อนที่จะเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น

การสมัครเรียน・ค่าใช้จ่าย

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่