Những người có loại visa khác - (日本語) 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

Những người có loại visa khác

 

VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ VISA KHÁC VISA DU HỌC, DU LỊCH (TƯ CÁCH LƯU TRÚ:LƯU TRÚ NGẮN HẠN)

Theo nguyên tắc, sẽ làm thủ tục nhập học sau khi đến Nhật. Tuy nhiên, đối với những bạn muốn học từ trình độ sơ cấp thì khoá học bắt đầu từ tháng 4, tháng 7, và tháng 10, tháng 1 (khoá học tháng 1 có thể không có). Ngoài ra, nên đăng kí sớm vì lớp học đủ số lượng sẽ không nhận thêm học sinh.

THỦ TỤC

1. Visa đang có
2. Đến Nhật
3. Nộp hồ sơ nhập học・Thanh toán học phí
4. Bắt đầu học

Học phí, và hồ sơ cần thiết vui lòng xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(日本語) Contact us!

Trường Nhật ngữ Yono Gakuin có đội ngũ nhân viên đa ngôn ngữ, các bạn có thể liên hệ đến trường bằng tiếng Anh, Trung Quốc, tiếng Việt, tiéng Thái,...
(日本語) 入学の申し込み・お問い合わせはこちら