Phương châm tuyển sinh của trường - (日本語) 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

Phương châm tuyển sinh của trường

PHƯƠNG CHÂM TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG

Với tiêu chí tuyển sinh chỉ dành cho các bạn thích tiếng Nhật có mục đích đến Nhật học tiếng Nhật để học tiếp lên cao, tìm việc làm, muốn sinh sống trải nghiệm cuộc sống tại Nhật, hoặc về nước để làm việc liên quan đến tiếng Nhật. Chính vì thế, đối với các bạn không thích học đến Nhật với mục đích đi làm thêm thì sẽ không hợp để học tại trường của chúng tôi. Thời gian học thực tế sẽ quyết định trình độ tiếng Nhật có sự thay đổi theo hướng tích cực hay không, vì thế trường rất nghiêm khắc  đối với việc ngủ trong giờ học, nghỉ học hoặc đi học muộn.
Tất cả các học sinh theo học tại trường đều nhiệt tình tuân theo quy tắc này. Vì vậy, khi bạn bị cảm giác cám dỗ muốn nghỉ học thì sẽ nhận được nhiều lời động viên lẫn nhau từ bạn cùng lớp. Do đó, trường của chúng tôi đạt được một môi trường học tập tích cực trong đó tỷ lệ đi học trung bình và tỷ lệ nộp bài tập về nhà là hơn 95% và nhiều học sinh giữ tỷ lệ đi học 100% cho đến khi tốt nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ YONO GAKUIN

(日本語) Contact us!

Trường Nhật ngữ Yono Gakuin có đội ngũ nhân viên đa ngôn ngữ, các bạn có thể liên hệ đến trường bằng tiếng Anh, Trung Quốc, tiếng Việt, tiéng Thái,...
(日本語) 入学の申し込み・お問い合わせはこちら