การช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ - 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

การช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่

ขั้นตอนต่างๆเมื่อเข้าประเทศ

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเมื่อเดินทางมาถึง เช่น รอรับที่สนามบินเมื่อเข้าประเทศ, แจ้งการลงทะเบียนที่อยู่, สมัครประกันสุขภาพแห่งชาติ, ทำตราประทับชื่อ, เปิดบัญชีธนาคาร, ซื้อโทรศัพท์มือถือ, ซื้อจักรยาน ฯลฯ

 

ช่วยหางานพิเศษ

เพื่อให้ภาษาญี่ปุ่นก้าวหน้ายิ่งขึ้น และให้การใช้ชีวิตการเรียนในต่างประเทศมั่นคงขึ้น การทำงานพิเศษจึงมีความจำเป็น ทางโรงเรียนจะช่วยตรวจแก้ประวัติส่วนตัว ให้บริการข้อมูลงานพิเศษ ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติให้จัดหางานจากกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน

 

ช่วยเหลือยามเจ็บป่วย, ประสบอุบัติเหตุ

ทางโรงเรียนไม่เพียงให้นักเรียนทุกคนได้ทำประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ยังให้เข้าเป็นสมาชิกของระบบสวัสดิการให้ความช่วยเหลือร่วมกันสำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเป็นผลให้นักเรียนไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายจริง และยังครอบคลุมถึงการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย จึงทำให้สามารถคลายความกังวลลงได้

เกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอิน

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่