การเรียนการสอนของโรงเรียนโยโนะกักคุอิน - 東京近郊埼玉県さいたま市の日本語学校

การเรียนการสอนของโรงเรียนโยโนะกักคุอิน

เป็นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้ง่วงนอน

・ในคลาสมีกิจกรรมที่เข้าใจง่าย และให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมด้วยตนเอง การเรียนการสอนนี้จะช่วยเพิ่มทักษะการพูด‐การฟังให้สูงขึ้นได้
・ความคืบหน้าของบทเรียนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หากตามบทเรียนทันจะสามารถไปถึงระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างแน่นอน
・เตรียมบทเรียนล่วงหน้า ⇒ เข้าเรียน ⇒ ทำการบ้าน + ทบทวนบทเรียน ⇒ ทบทวนบทเรียนในห้องเรียน ⇒ สอบ หากทำตามลำดับเหล่านี้จะทำให้สิ่งที่เรียนมาติดแน่นอยู่กับนักเรียนอย่างแน่นอน
・โรงเรียนของเราใน1วันมี4คาบ เมื่อจบ2คาบแรกก็จะเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนใน2คาบหลัง เพื่อให้การเรียนการสอนคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกเหนื่อยหน่าย
・โดยปกติ จากการที่เข้าสอนในคลาสที่รับผิดชอบมากกว่า4ครั้งต่อสัปดาห์ อาจารย์ประจำชั้นจะเอาใจใส่ในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างละเอียด

การเรียนคันจิเสริม

ทุกวันจะมีคลาสเสริมพิเศษให้นักเรียนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้อักษรคันจิ ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่มีทักษะการอ่านอ่อนได้พัฒนาสมดุลไปพร้อมกับทักษะอื่นๆ จึงทำให้นักเรียนที่มาจากประเทศที่ใช้คันจิไม่เสียเวลาในคลาสเรียนปกติ และจะสามารถสนุกไปกับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่มีหลากหลายชาติได้

การเรียนที่บ้านก็จัดการได้ทั้งหมดด้วยการบ้าน

นักเรียนจะไม่สามารถพัฒนาภาษาได้อย่างเพียงพอหากเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียว การพัฒนาทางภาษาญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกคลาสเรียนมีประสิทธิภาพดีอย่างไร ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนระดับเบื้องต้นได้เรียนคำศัพท์และทำการบ้านคันจิผ่านทางแอพลิเคชัน หลังจากระดับกลางจะกำหนดให้ทำการบ้านเทียบเป็นโจทย์รวมจำนวน8เล่มต่อปี

การนำเทคนิคต่างๆมาใช้ประโยชน์เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ทางโรงเรียนได้นำเทคนิควิธีการต่างๆมาใช้อย่างเต็มที่ เช่น การอ่านแบบแชโดว์อิ้ง การอ่านแบบกว้างขึ้น เป็นต้น ซึ่งมีประสิทธิผลที่ได้รับการยืนยันในการเรียนการสอนภาษา

แตกต่างก่อนที่จะมาถึงญี่ปุ่น

โดยทั่วไปตั้งแต่ยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนักจนถึงการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นจะใช้เวลาประมาณ4เดือน หลังจากเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นจะเช็คการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ชี้ถึงจุดอ่อนและแนะนำวิธีการเรียนด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลขึ้น ระดับภาษาญี่ปุ่นสูงขึ้น สามารถทำให้สมดุลทักษะต่างๆดีขึ้น ช่วยให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของทุกคน

ช่วยเหลือในเรื่องการเรียนในชั้นเรียน・การเข้าเรียนต่อ・การหางาน

ติดต่อเรา!

ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโยโนะกักคุอินได้
ภาษาอังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ
สมัครเรียน・ติดต่อสอบถามที่นี่